Velkommen til Lierfoss, Aurskog Hølands villmarksområde. Lierfoss utgjøres av grunnkretsene Lier, Halvorsrud, Haneborg, Auten og Mangenskogen i kommunen Aurskog Høland. I dag bor det ca. 860 mennesker i området mot ca. 900 i 1990. Sammen med et redusert folketall har i samme periode Samvirkelag og postkontor forsvunnet, men vi gir IKKE opp!

Lierfoss består for det meste av skogområder som strekker seg fra det gamle Hølandsdelet i vest til Eidskog i øst. Lierelva slynger seg gjennom landbruksområdet "nedi bygda" på sin veg fra Flolangen til Bjørkelangsjøen for senere å renne ut i Oslofjorden ved Halden.
Av kulturelle og historiske minnesmerker kan nevnes: Urskog Fort, Toverud (i ytterkant), Mangen kapell og binderssteinen ved brua på Lierfoss(se nedenfor).
Av andre interessante etablissementer huser Lierfoss bilfabrikken "Think Nordic", Nordre Mangen Gård er kommersiell leverandør av villmarksopplevelser.
Lierfoss gir rike muligheter for friluftsopplevelser. Mangenfjellet turlag har organisert et løypenett som på vinterstid brukes til skigåing, på sommeren til sykkelturer hovedsaklig på skogsbilveier. På sommerstid gir opmrådet rike muligheter på kanoopplevelser både i elvedrag og på sjøene. En stor prosent av de "innfødte" driver med jakt, men det kan være vanskelig å få jaktkort pga. stort jaktpress. Fiske er også populært, og her kan alle som løser fiskekort boltre seg hemningsløst.
Av offentlige institusjoner kan nevnes Haneborg skole (Etter sigende kommunens vakreste) og Lierfoss ungdomshjem.

Vegdata:

  • 5,5 km riksveg
  • 44,0 km fylkesveg
  • 15,1 km kommunal veg
  • 31,0 km privat veg
  • 160,1 km skogsbilveg
  • Areal: 189,4 km2, dvs ca 20 % av Aurskog-Høland kommune og 5 % av Akershus fylke.

Johan Waaler, gründer og patentmaker.


Tekst:
Johan Vaaler
Født på Vaaler mellom i 1866. Død i Oslo i 1910.

 

Utviklet papirklemmen/bindersen. Fikk patent på denne i Tyskland 12. november 1899.

For å hedre en av bygdas oppfinnere er minnesteinen reist etter initiativ av Aurskog historielag i samarbeid med Aurskog-Høland kommune og Lierfoss og omegn vel 23. oktober 1999.

Kunstnerisk konsulent Arne Lindaas

 


Vegvalg!

Til toppen