Haneborg skole
Holmenbyen
MF turlag
Nordre Mangen
Sykkelbyggeriet
Lier Jaktlag
 
Ansvarlig: Stein Lier