MF Turlag
Hølmenbyen
Team Berntsen
Bjørg og Stein
Lier Jaktlag
Bror og Sønn
Elgheia
SykkelbyggerietHaneborg skole
Nordre Mangen
 
Ansvarlig: S. Lier